CV Стефанчук Юрій Дмитрович

 

 

 

 

 

Дата та місце народження: 02.05.1987 р.с. Чернятин, Городенківський район, Івано-Франківська область
Адреса: вул. Стуса, 13 , кв. 8, м. Івано-Франківськ, 76000,e-mail: stefanchuk.yurii@gmail.com, тел: 097-808-66-50
Освіта:1993-2003 рр. Чернятинська ЗОШ І – ІІІ ступенів, с. Чернятин, Городенківський район, Івано-Франківська обл.
2003-2008 рр. Тернопільський національний економічний університет,  спеціальність ”Фінанси ”, диплом спеціаліста з відзнакою.
2010-2012 рр. Тернопільський національний економічний університет,  спеціальність  ”Державна служба”, напрямок економіка, диплом магістра.
Досвід роботи:02.2009 - 07.2012 рр.                   Головний економіст відділу доходів та податкової політики управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери в головному фінансовому управлінні Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Аналітичний облік виконання планових показників доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в розрізі видів платежів районів і міст обласного значення. Аналіз звітів головного управління Державної казначейської служби України в області та підготовка інфографіки стану виконання місцевих бюджетів. Ведення аналітичного обліку надходжень до бюджетів області податку на доходи фізичних осіб в розрізі великих платників. Підготовка довідок, доповідних записок, аналітичних табличок та подання Міністерству фінансів України інформацій про стан доходів місцевих бюджеті. Прийняття участі у підготовці матеріалів і проектів рішень на засідання колегій обласної державної адміністрації та головного фінансового управління, сесій обласної ради. Прийняття участі у розробці проектів нормативних та організаційно-методичних документів і прийняття участі у проведенні комплексних ревізій та аудиторських перевірок бюджетів районів і міст області.
07.2012  – 08.2015 рр. Головний економіст відділу доходів та економічного аналізу управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери  департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.Аналіз стану виконання планових показників державного бюджету по загальному та спеціальному фондах, забезпечення складання прогнозних розрахунків поступлень платежів до місцевих бюджетів області, обласного бюджету та державного бюджету відповідно до вимог бюджетної політики на плановий рік. Забезпечення складання річного і помісячного розпису доходів обласного бюджету та контролю за їх виконанням, підготовка пропозицій по уточненню планових показників доходів обласного бюджету протягом бюджетного року. Вивчення шляхів залучення додаткових джерел надходжень до місцевих бюджетів області. Забезпечення виконання Актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Законів Верховної Ради України, розпорядчих документів Міністерства фінансів України, інших центральних органів  виконавчої  влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, департаменту фінансів.
10.2015 – 03.2016 рр. Бухгалтер Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи. Облік та нарахування заробітної плати, виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, облік основних засобів, матеріальних цінностей, участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.  Підготовка даних для складання звітності, оформлення бухгалтерських документів та оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів, участь в складанні та упорядкуванні кошторису установи.
03.2016 р. Регіональний консультант з бюджетних питань у Івано-Франківській області проекту «ПУЛЬС», який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID. Надання органам місцевого самоврядування експертної допомоги та консультацій, роз’яснень і рекомендацій щодо практичного застосування бюджетного законодавства. Проведення реплікаційних візитів в громади та надання допомоги щодо формування їх бюджетів в  статусі об’єднаних територіальних громад, ефективного витрачання коштів. Проведення короткотермінових навчань, тренінгів для фінансових спеціалістів, голів, депутатів місцевих рад. Проведення регіональних прес-клубів для інформування журналістів про новини та важливі заходи органів місцевого самоврядування у сфері прозорого, підзвітного, ефективного бюджетного процесу на місцевому рівні.
28.10.2016 р. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».Забезпечення  реформ місцевого самоврядування. Надання консультативно-методичної  і практичної допомоги органам місцевого самоврядування, захист, становлення та розвиток  місцевого самоврядування в Івано-Франківській області. Сприяння органам місцевого самоврядування щодо розробки та впровадження стратегій просторового розвитку, розширення ресурсної бази громад, надання публічних послуг, підготовка висококваліфікованих кадрів, менеджерів з управління. Забезпечення роботи утворених на базі Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» аналітичних підрозділів з представників громадського сектору суспільства, експертного середовища, наукових кіл, супровід фахових секцій, Клубу Мерів. Забезпечення  роботи Логістично-сервісного центру, по наданню послуг які в умовах реформування потребують  громади. Постійно моніторинг проблемних питань громад області та надання пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, Бюджетного, Податкового, Земельного кодексів тощо. Взаємодія з органами  місцевого самоврядування щодо розроблення та наданні органам державної влади пропозицій для подальшого розвитку місцевого самоврядування і які підлягають обов'язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством. Сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій. Комунікація з політичними партіями, громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації з питань розвитку і зміцненню місцевого самоврядування та висвітлення їхньої діяльності.
03.2017 – 05.2018 рр. Модератор в рамках проекту «Партисипативна демократія та обгрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» який діє на підставі Статуту Асоціації і Угоди № 58 від 15 травня 2015 року між Норвезькою Асоціацією місцевих та регіональних влад і Асоціацією міст України.Надання послуг з підготовки та проведення п’яти засідань робочої групи з підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у сфері фінансів (міста-обласного  значення та ОТГ). Напрацювання  показників фінансової сталості для ефективної оцінки роботи громад та методу  «фокус-групового інтерв’ю». Обговорення переліку показників у фокус-групах для аналізу якісного використання фінансового інструменту з плати за землю. Збір та проведення аналізу даних від міст та ОТГ і напрацювання на їх основі методології підготовки планів підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Сприяння містам та ОТГ у підготовці планів підвищення ефективності, презентаційних матеріалів щодо покращення роботи з наповнення місцевих бюджетів.
02.2018 – 05.2018 рр.  Модератор фахових майстерень в рамках проекту «ПУЛЬС», що  реалізовується Українською асоціацією районних та обласних рад спільно з Асоціація міст України за підтримки USAIDПроведення одноденних фахових майстерень по всіх областях України з  практичного застосування бюджетного законодавства, роз’яснень щодо об’єднання в територіальні громади та формування їх бюджетів, рекомендації щодо ефективного витрачання коштів та  прозорого, підзвітного, ефективного бюджетного процесу на місцевому рівні
04.2018 р. – 07.2018р. Модератор  одноденних тренінгів в рамках проекту «Підтримка фінансової прозорості та належного врядування в Івано-Франківській міській раді»,  що  реалізовуєгромадська організація «Громадський формат»за підтримки Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» в рамках проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», фінансованого МЗС Норвегії.Проведення одноденних тренінгів для працівників фінансового управління виконавчого комітету та головних розпорядників коштів Івано-Франківської міської ради щодо програмно-цільового методу, як інструмент належного врядування, розробки місцевих цільових програм та оцінки ефективності бюджетних програм задля підтримки фінансової прозорості та належного врядування  в Івано-Франківській міській раді. Забезпечення роботи Логістичного центру та надання консультацій. Здійснення опитування та анкетування. 
19-30.09.2018 р. Учасник делегації програми “Відкритий світ”, що фінансується Конгресом США і здійснюється Центром лідерства “Відкритий світ”(Центр) при бібліотеці Конгресу США та адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти:  ACTR/ACCELS (American Councils).В рамках програми ознайомився із особливостями місцевого самоуправління і децентралізації, відвідавши міста Вашингтон та Сакраменто. Зокрема побував:-       в комісії по регулюванню енергетики штату Каліфорнія. Вивчав аналіз існуючої ситуації на місцевому енергоринку та прогнозування генерації;-       в Департаменті освіти округу Сакраменто та 2 школах. Ознайомилися із формуванням освітньої мережі та функціонуванням закладів освіти;-       в Комісії з чесних політичних практик. Дізнався про роботу щодо перевірки бюджету партій та походження коштів на предмет порушення законодавства. Вивчив правові норми щодо розслідування адміністративних справ, пов’язаних із деклараціями чиновників;-       на засіданні міської ради Сакраменто. Ознайомився із роботою міського голови та депутатського корпусу, вивчив пріоритети розвитку міста та питання забезпечення прав громадян;-       на зустрічі із помічниками сенаторів різних рівнів (штату, федеральними), які працюють в комітетах, що опікуються інфраструктурою, медициною та соціальним захистом.
09.2020 Комунікаційний менеджер проекту «Навчання з моїм сусідом – покращення якості освіти через транскордонну співпрацю», фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках Спільної операційної програми Румунія–Україна 2014-2020.Надання консультацій щодо організації інформаційної кампанії та прес-конференцій. Розроблення плану проведення комунікаційних заходів. Підготовка інформаційного матеріалу та прес-релізів. Розробка графічних матеріалів та промоційної продукції.
Володіння мовами: українською, російською вільно, англійською читаю зі словником
Знання комп’ютера: упевнений користувач ПК (MS Ofice, Outlook Express, Internet), робота з різними типами електронних законодавчих баз.
Додаткова інформація: Приймав участь у підготовці та розробці Перспективного плану формування територіальних громад Івано-Франківської області.Розробляв пропозиції до державної програми розвитку Українських Карпат.Розробляв пропозиції з проблемних питань місцевого самоврядування для розгляду на щорічних Українських муніципальних форумах за участю представників Європейського союзу.Підготував для органів місцевого самоврядування та громадського сектору Каталог донорських ресурсів, програм ЄС та міжнародної технічної допомоги.

Всі права застережено ©2018-2023 Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України