Опубліковано Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки

29 грудня 2021 року Уряд прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 роки». Текст Стратегії та відповідний план заходів з її реалізації вже опубліковано на урядовому порталі, він доступний для перегляду і завантаження. 
Асоціація міст України долучилася до підготовки цієї Стратегії. 
Стратегія передбачає подальше удосконалення системи управління публічними фінансами як на державному, так і на місцевому рівні.
Метою Стратегії є побудова сучасної, стійкої та ефективної системи управління державними фінансами, спрямованої на збереження фінансової стабільності держави та створення умов для сталого зростання соціально-інклюзивної економіки через підвищення результативності мобілізації та витрачання державних коштів. 
Результатом реалізації Стратегії повинна стати більш ефективна система управління державними фінансами, яка сприятиме сталому соціально-економічному розвитку держави, конкурентоспроможності економіки та динамічній інтеграції України в міжнародні ринки, зокрема в спільний ринок держав-членів ЄС.
В частині управління місцевими фінансами Стратегією передбачається, зокрема:
 • створення правової та методологічної бази для запровадження управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів;
 • розроблення заходів для підвищення спроможності органів місцевого самоврядування в умовах розширення їх фінансових повноважень;
 • формування ресурсної бази органів місцевого самоврядування відповідно до закріплених повноважень за принципом субсидіарності;
 • розроблення підходів щодо проведення оцінки фінансової спроможності територіальних громад;
 • підвищення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом;
 • удосконалення механізму здійснення контролю за місцевими запозиченнями та гарантіями;
 • подальший розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні;
 • створення системи моніторингу прогнозів місцевих бюджетів шляхом автоматизації основних процесів, організації систем зв’язку та передачі даних;
 • удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні;
 • оптимізація Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;
 • удосконалення Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;
 • внесення зміни до системи бюджетного вирівнювання з урахуванням оновлених повноважень органів місцевого самоврядування;
 • проведення аналізу можливих варіантів зміни підходів до зарахування податку на доходи фізичних осіб – найманих працівників;
 • подальше налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами;
 • перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень;
 • розроблення додаткових заходів для посилення спроможності щодо управління інвестиційними проектами на місцевому рівні;
 • удосконалення розкриття в бухгалтерському обліку інформації про виконання державного і місцевих бюджетів;
 • проведення уніфікації та стандартизації шляхів та заходів оприлюднення інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм місцевих бюджетів, звітах про їх виконання, бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, у рішеннях про місцеві бюджети та прогнозах місцевих бюджетів;
 • перегляд повноважень органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на рівні місцевих бюджетів;
 • проведення моніторингу виконання договорів, укладених місцевими органами виконавчої влади на засадах державно-приватного партнерства;
 • удосконалення підходів до фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та ін.
Аналітичний центр АМУ

Всі права застережено ©2018-2022 Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України