«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні»

В Івано-Франківській міській раді завершено реалізацію проекту «Підтримка фінансової прозорості та належного врядування в Івано-Франківській міській раді» (далі – Проект) ГО «Громадський формат» спільно з Івано-Франківським регіональним відділенням ВАОМС «Асоціація міст України» та в інтересах Івано-Франківської міської ради в межах проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», фінансованого МЗС Норвегії.

Участь у проекті стала доброю можливістю обмінюватися досвідом, набувати нових навиків роботи у фінансовій сфері та здійсненні місцевого врядування за кращими європейськими стандартами. Завдяки проекту та участі у ньому вдалося сформувати нову фінансову генерацію із управлінців, і в повній мірі забезпечити доступність та прозорість, підвищити рівень відповідальності. ПЦМ розширює можливості та відкриває нові ліфти щодо бюджетування різних сфер функціонування територій, впливає на успішне розв’язання питань, в тому числі і проблемних, соціально – економічного і культурного розвитку. Спеціалісти у галузі фінансів та пересічні громадяни мають унікальну можливість спільно прогнозувати ситуацію на поточний та наступні бюджетні періоди. Дуже важливо, що кожен житель міста стає безпосереднім учасником муніципального управління.

Учасники заходів: працівники виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, фінансового управління, начальники департаментів – головні розпорядники коштів, а також фінансові працівники Вовчинецької, Крихівської, Микитинецької, Угорницької, Хриплинської сільських рад на тренінгах і семінарах детально опрацювали основні нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ.

Вони детально вивчали основні положення Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Концепцію реформування місцевих бюджетів, затверджену розпорядженням КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010р. №1467-р), розпорядження КМУ від 14.09.2002р. № 538 щодо концепції застосування програмно-цільового методу. За участі експертів АМУ було глибоко вивчено засадничі закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про добровільні приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення». Завдяки спеціалістам фінансового та економічного секторів Івано-Франківської міської ради та експерта ГО «Громадський формат» детально проаналізовано програми та бюджети міської ради.

Було проведено 6 практичних заходів на яких комплексно розглянуто питання: 11.05.2018 р. та 16.05.2018 р. «Програмно-цільовий метод, як інструмент належного врядування в Івано-Франківській міській раді», 30.05.2018 р. та 05.06.2018 р. «Бюджетний запит. Паспорт бюджетної програми», 20.06.2018 р. та 21.06.2018 р. «Оцінка ефективності бюджетних програм». В кожному із них взяли участь по 25 учасників.

Предметна дискусія фахівців велася щодо питань формування бюджетів, реалізації заходів спрямованих на досягнення мети, завдань бюджетних програм направлених на очікуваний результат.

Модератор заходів Ю. Стефанчук виступаючи перед учасниками щоразу застосовував інфографіку, слайди, методичні розробки. В основному увага акцентувалася на наступному:

- цільове та ефективне використання коштів у межах визначених призначень;

- результативні показники витрат, показники продукту, показники ефективності і якості;

- питання підготовки документів, від яких залежить прийняття кінцевих рішень;

- програмна класифікація та етапи формування паспортів бюджетних програм;

- особливості бюджетного періоду та прогнозування на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- порівняльний аналіз;

- участь громадян через доступність до веб-ресурсів у муніципальному управлінні;

- інші.

В рамках реалізації проекту 30 травня 2018 року на базі Івано-Франківського регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України», яке виступає партнером в реалізації проекту 58/КС, розпочав роботу Логістичний центр. Тут надаються інформаційно-консультаційні послуги з питань впровадження ПЦМ. Експерти ГО «Громадський формат», Івано-Франківського регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України», фахівці фінансового сектору Івано-Франківської міської ради у Центрі надають консультації з питань формування бюджетних запитів, бюджетних програм та бюджетного процесу в цілому.

В Логістичному центрі з питань ефективності бюджетних програм, їх оцінки, використання фінансових ресурсів для вирішення питань соціально-економічного розвитку надано 57 консультацій. До Центру звертаються жителі м. Івано-Франківська, навколишніх сіл не тільки з питань бюджетного процесу та фінансів, але й різних питань розвитку територій. Їх цікавлять процеси використання бюджетних коштів на благоустрій, місця відпочинку та оздоровлення, міської інфраструктури, реконструкцію пам’яток культури.

Чимало звернень до Логістичного центру стосується питань функціонування дошкільних та шкільних закладів, зокрема зайнятості дітей в позашкільний час. Окремі питання стосуються реформування та функціонування сфери охорони здоров’я.

Звернення громадян узагальнюються та спрямовуються у відповідні структури для реагування та вирішення проблемних питань. Враховуючи важливість роботи Логістичного центру у такому форматі, не дивлячись на завершення проекту, він продовжуватиме своє функціонування так, як є доступною послугою для громадян.

В ході реалізації проекту було проведено 2 анкетування – вступне та підсумкове. Їхньою метою було вивчення рівня сприйняття та обізнаності учасників з програмно-цільовим методом, процесом бюджетування. За результатами вступного анкетування 70 % респондентів позитивно оцінювали запровадження ПЦМ в бюджетному процесі. 26 % респондентів не мали досвіду роботи в ПЦМ, оскільки Вовчинецька, Крихівська, Микитинецька, Угорницька, Хриплинська сільські ради, які входять до складу Івано-Франківської міської ради, не мають прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом.

В завершальному анкетуванні на запитання: «Чи виправдали навчальні семінари ваші сподівання?» - 96% відповіли, що їхні сподівання виправдались.

У рамках проекту 58/КС підготовлено та здійснено випуск 200 примірників інформаційної брошури «Програмно-цільовий метод. Поняття та застосування». У брошурі детально, покроково висвітлено впровадження ПЦМ у бюджетному процесі та законодавчі підстави його застосування. 120 примірників розповсюджено серед працівників виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (50 шт.), головних розпорядників коштів – департаментів та управлінь міськвиконкому (60 шт.), 5 сільських рад, які входять до Івано-Франківської міської ради (10 шт.). ГО «Громадський формат» отримала 5 примірників, 75 примірників надано Логістичному центру для подальшої консультаційної та методичної роботи.

18 липня 2018 року введено в ресурсну дію веб-сторінку Логістичного центру з питань впровадження програмно-цільового методу. Веб-ресурс презентовано під час навчальної платформи 20 липня 2018 року.

Учасники навчальних заходів відзначали, що їм до вподоби були методика проведення навчань, тепла атмосфера комунікації, яка здійснювалася в неформальній обстановці. Вони вважають, що програмно-цільовий метод є доброю підмогою в роботі фахівців та сприяє підвищенню суспільної активності громадян.

Учасники пропонували враховувати напрацювання щодо ПЦМ під час формування державного бюджету на 2019 рік, а також при підготовці законопроектів щодо місцевого самоврядування у частині його фінансової складової.

Аудитором не виявлено порушень фінансового характеру та в цілому в процесі реалізації проекту «Підтримка фінансової прозорості та належного врядування в Івано-Франківській міській раді»

 

Всі права застережено ©2018-2020 Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України