Ідеї стратегічного бачення розвитку Івано-Франківської області

Ідеї стратегічного бачення розвитку Івано-Франківської області

 

Проблема/завдання з розв’язання проблеми

Очікуваний результат розв’язання проблеми

Індикатор, результату, од.виміру

Термін виконання

Джерело фінансування на розв’язання проблеми

Обсяг фінансування,

млн. грн 

Відповідальний виконавець

Ризики та припущення

Всього

в т.ч. по роках

Проблема 1. «Недостатній рівень розвитку молодіжного підприємництва»

Розвиток та підтримка підприємництва, зокрема молодіжного, є одним із важливих чинників місцевого економічного розвитку. Завдяки цьому створюються нові робочі місця, наповнюється місцевий бюджет, покращуються якість надання послуг та підвищується рівень життя населення. У підприємницькому секторі економіки області діє близько 50 тис. суб’єктів господарювання, серед яких частка фізичних осіб-підприємців становить 84,7%. Велику роль в процесі розвитку місцевого бізнесу може відігравати молодь. Ці люди володіють необхідним потенціалом, реалізація якого може істотно поліпшити соціально-економічне становище громад. За даними головного управління статистики в Івано-Франківській області станом на 01.01.2019 в області проживає 374,1 тис. осіб у віці 15–34 роки, або 27,3% від загальної чисельності постійного населення краю. Більше половини (55%) – сільські жителі. Водночас, проаналізувавши місцеві розпорядження, виконання регіональних програм, зокрема цільової соціальної програми «Молодь Прикарпаття» на 2016-2020 роки (затверджена рішення обласної ради від 25.12.2015 № 47-2/2015), аналітичні матеріали національних та міжнародних організацій, які працюють в Україні та здійснивши впродовж 2018-2019 рокі власні дослідження, ми побачили ряд проблем, пов’язаних із розвитком молодіжного підприємництва та зайнятості серед молодих людей: (1) молодіжне безробіття. За даними VoxUkraine рівень безробіття серед молоді віком 15-29 років в Україні у 2015 році складав 15.5% порівняно з 9,1% серед усього населення (мал.1).

Ідеї стратегічного бачення розвитку Івано-Франківської області

Понад 40% української молоді прагне влаштуватися на роботу за кордоном, через фінансову неспроможність. 

 (Дослідження “Молодь України-2015”, проведене GfK Ukraine).

(2) повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді. За дослідженням “Цінності української молоді 2016”, діючих підприємців серед молоді лише 5%. (3)  недостатній рівень знань для започаткування власної справи, (4) відсутність стартового капіталу, (5) небажання започатковувати власну справу. За даними соціологічним дослідженнями  групи «Рейтинг» в рамках проекту «Портрети регіонів», який було проведено з 16 листопада по 4 грудня 2018 року в Івано-Франківській області опитані найгірше оцінили можливість - займатися підприємництвом.

Ці чинники можуть спричинити до: (1) стагнації економіки, особливо в сільській місцевості, (2) збільшення безробіття серед молоді та (3) підвищення міграції.

Водночас, підтримка та розвиток молодіжного підприємництва є запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових підприємств і додаткових робочих місць. В Україні 42,5 % молодих людей вважають, що бізнесмени та підприємці відносяться до ТОП-5 професій, що дають можливість досягнути успіху в житті.

 Ідеї стратегічного бачення розвитку Івано-Франківської області

Інфографіка. 2. Дослідження “Молодь України-2015”, проведене GfK Ukraine на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН (UNDP), Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу Координатора системи ООН.

За результатами дослідження «Ціннісні орієнтації учнів випускних класів міста Івано-Франківська», проведеного Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника серед учнів найпопулярніші соціальні та бізнес науки, правознавство; найменшою популярністю користуються інженерні та аграрні науки, такі спеціальності як слюсар, технік.

Розуміючи проблеми та можливі наслідки для Прикарпаття, Івано-Франківське регіональне відділення ВАОМС «Асоціація міст України» пропонує впровадити заходи, спрямовані на покращення освітнього потенціалу серед молоді з питань започаткування власної справи та покращення умов для розвитку молодіжного підприємництва на території області.

Завдання 1.1. Підвищити обізнаність 50 –ти молодих людей Прикарпаття з питань відкриття власної справи (започаткування бізнесу) через розробку навчальних планів та проведення навчальних курсів

1.1.1 50-ть молодих людей Івано-Франківської області взяли участь в навчальному курсі;

1.1.2 Відкрито бізнес-інкубатор з підтримки молодіжного підприємництва;

1.1.3 Розроблено навчальну програму та промоційні матеріали.

1. Кількість учасників навчального курсу – не менше 50 осіб;

2. Кількість молодих людей, які успішно завершили навчання – не менше  40 осіб;

3. Рівень знань молодих людей – початковий 25 % - після завершення 75 %.

6 років

Державний, обласний, місцевий  бюджет,

Програма Секторальної підтримки ЄС,

Донорські структури ЄС та США

2 млн.

750

тис.

млн

250

тис.

Івано-Франківське регіональна відділення ВАОМС «Асоціація міст України»

1. Часті зміни в законодавстві

2. Низькі економічні показники розвитку

3. Відсутність фінансування на започаткування власної справи

4. Низька зацікавленість молодих людей брати участь в навчанні та бізнесі.

 

Завдання 1.2.

Допомогти 50-ти молодим людям започаткувати власну справу.

1.2.1 Щонайменше 30 учасників навчання започаткували власну справу у своїх громадах;

1.2.2 Покращено   партнерство між  місцевими та регіональними організаціями та бізнесом.

1. Кількість учасників, які започаткували власну справу після завершення навчання – не менше 30 осіб;

2. Вплив на громад: збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зменшення безробіття.

3. Кількість бізнес партнерства – не менше 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 2. Низька мотиваційність молоді.

Молодь має нове бачення, знання та ініціативи впровадження, яких може сприяти соціально-економічному розвитку Прикарпаття, вирішенню актуальних проблем в територіальних громадах, впровадженню інновацій, розвитку науки та технологій.  Залучення молоді, зокрема студенів до життя громади, врахування їх інтересів у процесах прийняття рішень також підвищить конкурентоздатність Івано-Франківської області. Майже 37,2 тис. молодих людей області  є студентами 16 вищих навчальних закладів (за даними головного управління статистики в Івано-Франківській області). Вони долучаються до активного життя своїх начальних закладів, впроваджують ініціативи спрямовані не тільки на розвиток науки та саморозвиток, але й розвиток територіальних громад.

Однак, згідно з соціологічним опитуванням «Молодь України – 2017», яке було проведене на замовлення Міністерства молоді та спорту України,  52,3 % української молоді готові брати участь у громадянських ініціативах. Проте їх зупиняє брак можливостей і впевненості в своїх силах. Опитування показало, також що молоді люди інколи почуваються полишеними без уваги й нездатними зробити свій внесок у розвиток країни.

Впродовж 2018 року Івано-Франківським регіональними відділенням Асоціації міст України вивчено думку студенів щодо їхньої готовності брати участь в процесах децентралізації та долучатися до написання проектних заявок на отримання грантів для розвитку ОТГ. Ми побачили велику зацікавленість серед студентів та молодих науковців у розробці проектних заявок та труднощі з якими вони стикаються, зокрема: (1) відсутність достатніх знань та навичок у розробці проектних заявок, (2) відсутність джерел фінансування на впровадження розроблених ініціатив та (3) відсутність інформації про грантові конкурси та програми міжнародної технічної допомоги. Наші дані підтверджуються також дослідженнями проведеними у 2018 році компанією «Сommons». Відповідно до цих досліджень молоді науковці вважають, що відсутність інформації про гранти (42,9%) та відсутність консультантів/помічників (47,8 %) - основні причини їхньої не участі у грантових процесах.

Аналіз причин, які заважають молодим ученим НАН України подавати запити на отримання іноземних грантів (2016 рік)

Ідеї стратегічного бачення розвитку Івано-Франківської області

Розуміючи вищезазначені фактори, потенціал ВНЗ та їх можливості для розвитку ОТГ Прикарпаття, у 2018 році Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України уклало угоди про партнерство з Івано-франківським національним технічним університетом нафти і газу та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Того ж року ІФ РВ АМУ спільно з проектно-освітнім центром «Агенти змін» Прикарпатського національного університету організували та провели студентський конкурс «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа». Основна мета конкурсу полягала у  формуванні в студентів практичних вмінь і навиків управління проектами, розробці проектів розвитку місцевого самоврядування з актуальних питань їх діяльності, налагодженню активної співпраці між студентами, аспірантами, науковцями, громадськими діячами та посадовцями місцевого самоврядування. 48 студенів спільно зі своїми викладачами, 12 команд та 12 проектів з різної тематики були підготовлені на конкурс. 2 проекти стали переможцями.  Один з них -  спільний з Витвицькою ОТГ поданий на обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2019 року. Впродовж конкурсу експертами ІФ РВ АМУ проведено для студенів Прикарпатського університету 4 навчальні тренінги з проектного та фінансового менеджменту, роботи з донорами та підготовки проектної заявки на отримання гранту.

Щорічне проведення даного конкурсу та навчальних заходів (тренінгів, курсів, семінарів, навчальних обмінів) серед студентів вищих навчальних закладів Івано-Франківської області сприятиме: залученню молоді до вирішення актуальних проблем краю, генерації нових ідей та інновацій, підвищенню знань та навичок, партнерству між молодими людьми для розвиту регіону.

ІФ РВ АМУ пропонує започаткувати щорічний обласний конкурс «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа» для студентів вищих навчальних закладів області, з фінансовою підтримкою проектів переможців, наданням менторської допомоги студентам під час підготовки проектних заявок на конкурс, проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів) та пошук донорських структур для підтримки проектів, які взяли участь в конкурсі.

Завдання 2.1.

Залучити щонайменше 450 студентів Івано-Франківської області до вирішення актуальних питань розвиту територій Івано-Франківської області шляхом участі в щорічному студентському конкурсі «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа»

2.1.1. Щонайменше 450 студентів з вищих навчальних закладів взяли участь в студентському конкурсі «Сьогодні креативна ідея-завтра реальна справа» та підготовили 120 проектних заявок спрямованих на розвиток Івано-Франківської області.

2.1.2.

Щорічно щонайменше 3 проектні заявки підтримані в рамках конкурсу та впроваджені в територіальних громадах Івано-Франківської області.

2.1.3.

Організовано та проведено щорічний  конкурс для студентів з Івано-Франківської області.

 

1. Кількість студентів, які взяли участь в конкурсі – не менше 450 осіб;

2. Кількість проектних заявок підготовлених на участь в конкурсі – не менше 120 заявок;

3. Кількість проектів переможців щорічно – не менше 3-х;

4. Кількість проектів переможців, які отримали фінансування щорічно – не менше 3-х;

5. Кількість можливих партнерських угод щорічно -  не менше 3-х;

6. Кількість джерел, що фінансуватимуть проекти, які не були підтримані – не менше 1 фонду/донора/

ОТГ

7. Кількість організованих конкурсів – не менше 6.

6 років

Державний, обласний, місцевий  бюджет,

Програма Секторальної підтримки ЄС,

Донорські структури ЄС та США

3 млн

1

1

1

Івано-Франківське регіональна відділення ВАОМС «Асоціація міст України»

1. Низькі економічні показники розвитку

2. Відсутність фінансування на підтримку проектів – переможців

3. Низька зацікавленість студентів щодо участі в конкурсі

4. Низька мотивація

5. Низька зацікавленість органів місцевого самоврядування.

Завдання 2.2.

Підвищити знання

щонайменше 450 студентів Івано-Франківської області з проектного та фінансового менеджменту, регіонального розвитку, підготовки проектних заявок на отримання грантової допомоги через проведення 4-х дводенних навчальних тренінгів (щорічно) та менторської допомоги.

2.2.2.

450 студенів Івано-Франківської області підвищили свої знання та навички до 75 % з проектного та фінансового менеджменту, регіонального розвитку, підготовки проектних заявок на отримання грантової допомоги.

2.2.3. Організовано та проведено 24 навчальні дводенні тренінги для 450 студентів, залучено 4 експертів для надання менторської допомоги під час розробки проектних заявок.

1. Кількість студентів, що взяли участь у навчальних тренінгах – не менше 450 осіб;

2. Кількість тренінгів – не менше 24;

3. Кількість студентів, які успішно закінчили тренінги – не менше 50 осіб щорічно;

4. Рівень знань з тематики тренінгів – початковий 35 % кінцевий 75%;

5. Кількість експертів, які були залучені до проведення тренінгів – не менше 4 особи щорічно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 3. Мережування затребуваності кадрів в громадах.

3 - 28  вересня 2018 року Івано-Франківським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, проведено  опитування працівників та керівників 14 ОТГ Івано-Франківської області з метою вивчення кадрових потреб, розробки практичних рекомендацій, спрямованих на узгодження професійних потреб громад Прикарпаття з одного боку та освітніх пропозицій регіональних навчальних установ – з іншого.

Актуальна трійка проблем: 1) Залучення кваліфікованих  у  питаннях децентралізації  та діяльності ОМС спеціалістів; 2) Вивчення потреби працівників у посиленні тих чи інших ділянок роботи. 3) Профільна інформаційна і роз'яснювальна робота на місцях шляхом проведенням  навчань, тренінгів з метою підвищення ефективності таких заходів. 

Результати дослідження у баченні  керівників ОТГ Прикарпаття, більше 50 % з опитаних відповіли, що не вистачає кадрів наступних категорій та сфер: фахівці іноземної мови; правники (компетентні в питаннях діяльності ОМС, зокрема юридичного супроводу, цивільного права, успадкування майна, земельного законодавства, екології, правоохоронної діяльності, фінансової дисципліни); фахівці з проектного менеджменту (усіх напрямів, особливо міжнародні); менеджери комунального майна (із дизайнерским та просторовим баченням);  фінансист (компетентний у процесі формування місцевих бюджетів);  фінансовий аналітик місцевих надходжень та податків;  аналітик інвестицій (фахівець з формування інвестиційної заявки, інвестиційного паспорту); землевпорядник із юридичною освітою (подвійний диплом); менеджери по управлінню за галузями (освіта, медицина, культура, тощо); лікар загальної практики та сімейної медицини; робітничі професії (будівельники, зварники, екскаваторники, плиточники і ін.); проектант-будівельник-кошторисник; працівник індустрії туризму (із сучасним баченням та якостями управлінця-новатора); менеджер з організації підприємницької діяльності.

Це негативно впливає на розв’язання питань соціально-економічного  та культурного розвитку територій.  Завдяки співпраці між громади та науковими закладами та закладів з підготовки спеціалістів із середньої спеціальної освіти області, можна вирішити питання підготовки кадрів з впровадження нових технологій управління, вироблення та реалізації стратегічних напрямків розвитку громад.

Завдання 3.1.

Проводити моніторинг в громадах Прикарпаття щодо затребуваності кадрів та ринку нових професій шляхом проведення соцопитування, начальних тренінгів, ярмарок вакансій «Синергія громад та освіти».

  

3.1. Проведено 6 соціологічних досліджень щодо затребуваності потреби  кадрах у зв’язку з ринковою кон’юнктурою.

3.2. Вивчено думку керівник громад, представників громадського сектору та експертного середовища.

3.3. Організовано та проведено 6-ть ярмарок вакансій «Синергія громади та освіти» за участі керівників громад, наукових кіл, студентів.

Результат 3.4

Підписано угоди про співпрацю громад та наукових установ щодо підготовки кадрів для ОТГ. 

 

3.1. Кількість соціологічних опитувань – не менше 6;

3.2. Кількість опитаних респондентів – не менше 1800;

3.3. Кількість укладених угод – не менше 35;

3.4. Кількість осіб, яких підготовлено для роботи в громадах за результатами опитування – не менше 50 осіб.

6 років

Державний, обласний, місцевий  бюджет,

Програма Секторальної підтримки ЄС,

Донорські структури ЄС та США

750

250

250

250

Івано-Франківське регіональна відділення ВАОМС «Асоціація міст України»

Департамент освіт, науки та молоді Івано-Франківської ОДА

1. Низькі економічні показники розвитку

2. Демографічна ситуація

3. Міграція населення

4. Низький рівень заробітної плати

5. Недосконалість законодавства

6. Велика плинність кадрів.

 

 

          

Всі права застережено ©2018-2021 Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України